loading...

ไมค์หมดหนี้ 7 กันยายน 2560


  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 7 กันยายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง ลุงนูญ ชีวิตที่ล้มเหลวมาแล้ว 5 ครั้ง (แชมป์ 2 สมัย) และ ลุงสมปอง ชายที่ต้องดูแลภรรยาที่ป่วย (ผู้ท้าชิง)

 

loading...