loading...

ชิงร้อยชิงล้าน

ชิงร้อยชิงล้าน : 22 มิถุนายน 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 22 มิถุนายน 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “สามช่า เทพอสูรมังกรฟ้า”
– สนามแข่ง 3 ช่า “ลาวกระทบไม้”
– ท้าคนชนคลิป “กีฬาเรียงแก้ว (Stack)”
– ว้าว ว้าว ว้าว “สัตว์มงคล”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 15 มิถุนายน 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 15 มิถุนายน 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “เจ้าหนูเฮฮา ฟ้าประทาน”
– สนามแข่ง 3 ช่า “ลาวกระทบไม้”
– ท้าคนชนคลิป “Tiara Guard”
– ว้าว ว้าว ว้าว “เลขมงคล”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 1 มิถุนายน 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 1 มิถุนายน 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “โปงลางรัก พิทักษ์บ้านเรา”
– สนามแข่ง 3 ช่า “ลาวกระทบไม้”
– ท้าคนชนคลิป “Tiara Guard”
– ว้าว ว้าว ว้าว “เลขมงคล”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 25 พฤษภาคม 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 25 พฤษภาคม 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “วันหยุดพัก ทริปรักประเทศไทย”
– สนามแข่ง 3 ช่า “ลาวกระทบไม้”
– ท้าคนชนคลิป “Tiara Guard”
– ว้าว ว้าว ว้าว “เลขมงคล”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 18 พฤษภาคม 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 18 พฤษภาคม 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “คู่ซี้ หมีเพื่อนรัก”
– สนามแข่ง 3 ช่า “ลาวกระทบไม้”
– ท้าคนชนคลิป “Tiara Guard”
– ว้าว ว้าว ว้าว “เลขมงคล”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 11 พฤษภาคม 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 11 พฤษภาคม 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “ทุ่งเฮฮา สัญญารัก”
– สนามแข่ง 3 ช่า “พญานาคให้น้ำ”
– ท้าคนชนคลิป “แกะสลักผลไม้”
– ว้าว ว้าว ว้าว “ธูปส่งวิญญาณ”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน ฮา Holiday : 5 พฤษภาคม 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน ฮา Holiday
ออกอากาศ : 5 พฤษภาคม 2557 (วันหยุดวันฉัตรมงคล)
รายละเอียด : ชิงร้อยชิงล้าน ฮา ฮอลิเดย์ ย้อนหลัง พบกับ
– ละคร 3 ช่าเรื่อง “ลุยป่าฮา ล่าผีตะเคียน”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 4 พฤษภาคม 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 4 พฤษภาคม 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “พลิกแผ่นดินฮา ล่าจารชน”
– สนามแข่ง 3 ช่า “พญานาคให้น้ำ”
– ท้าคนชนคลิป “แกะสลักผลไม้”
– ว้าว ว้าว ว้าว “ธูปส่งวิญญาณ”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 27 เมษายน 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 27 เมษายน 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “กลิ่นรักปลอดภาษี”
– สนามแข่ง 3 ช่า “พญานาคให้น้ำ”
– ท้าคนชนคลิป “ยิงทะลุเป้า”
– ว้าว ว้าว ว้าว “น้ำยาใส่ใจ”

(more…)

ชิงร้อยชิงล้าน : 20 เมษายน 2557

รายการ : ชิงร้อยชิงล้าน Sunshine Day
ออกอากาศ : 20 เมษายน 2557
รายละเอียด ชิงร้อยชิงล้าน ย้อนหลัง
– ละครสามช่า เรื่อง “มหานิทาน อลหม่านโลกา”
– สนามแข่ง 3 ช่า “พญานาคให้น้ำ”
– ท้าคนชนคลิป “ยิงทะลุเป้า”
– ว้าว ว้าว ว้าว “น้ำยาใส่ใจ”

(more…)

Page 17 of 19« First...13141516171819