loading...

ศึก 12 ราศี

ศึก 12 ราศี 3 มีนาคม 2562

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 3 มีนาคม 2562
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดมีเกณฑ์ “ลูกดก”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “ลูกพารวย”

(more…)

ศึก 12 ราศี 14 ตุลาคม 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 14 ตุลาคม 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “ยิ่งแก่ยิ่งแซ่บ”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะถูกหวย”

(more…)

ศึก 12 ราศี 7 ตุลาคม 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 7 ตุลาคม 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะท้องเสีย”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “คนใกล้ตัวจะให้โชค”

(more…)

ศึก 12 ราศี 30 กันยายน 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 30 กันยายน 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะถูกหวยรวยโชค”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน”

(more…)

ศึก 12 ราศี 23 กันยายน 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 23 กันยายน 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะมีลูกดก”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะเสียความบริสุทธิ์”

(more…)

ศึก 12 ราศี 16 กันยายน 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 16 กันยายน 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะถูกจะเจอเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “รักคนมีเข้าของ”

(more…)

ศึก 12 ราศี 2 กันยายน 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 2 กันยายน 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะถูกเพื่อนรัก หักหลัง”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะดังระเบิด”

(more…)

ศึก 12 ราศี 26 สิงหาคม 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 26 สิงหาคม 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะถูกผีสิง”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “ห้ามเดินทางไกล”

(more…)

ศึก 12 ราศี 12 สิงหาคม 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 12 สิงหาคม 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “งานรุ่ง พุ่งแรง”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “ดวงดี มีโชค”

(more…)

ศึก 12 ราศี 5 สิงหาคม 2561

ศึก 12 ราศี

รายการ : ศึก 12 ราศี
ออกอากาศ : 5 สิงหาคม 2561
รับชมรายการ ศึก 12 ราศี
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
ทาง ช่อง 3 / 3HD ดิจิตอลทีวีเลข 33
รายละเอียด : ศึก 12 ราศี ย้อนหลัง พบกับ
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “รวยสายฟ้าแลบ”
– ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์ “จะถูกใจเจ้านาย”

(more…)