loading...

เท่งโหน่ง วิทยาคม

เท่งโหน่ง วิทยาคม 13 มีนาคม 2560 : เอมี่ อาเมเรีย

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 13 มีนาคม 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ เอมี่ อาเมเรีย จาคอป กับการเรียนรู้การเลี่ยงปัญหากับเพื่อนบ้าน

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 6 มีนาคม 2560 : กิฟท์ซ่า ปิยา

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 6 มีนาคม 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ กิฟท์ซ่า ปิยา พงศ์กุลภา กับการเรียนรู้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์นักเรียนตีกัน

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 27 กุมภาพันธ์ 2560 : หญิงแย้ นนทพร

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ หญิงแย้ นนทพร ธีระวัฒนสุข กับการเรียนการเลือกซื้อสินค้าในตลาดสด

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 20 กุมภาพันธ์ 2560 : ส้ม ธัญสินี

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 20 กุมภาพันธ์ 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ ส้ม ธัญสินี พรมสุทธิ์ กับการเรียนรู้หลักการเปิดร้านอาหาร

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 13 กุมภาพันธ์ 2560 : ซาร่า โฮเลอร์

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 13 กุมภาพันธ์ 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ ซาร่า นลิน โฮเลอร์ กับการเรียนรู้วิธีการสอนแนวใหม่ โดย ครูโซ่ ยอดหทัย

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 6 กุมภาพันธ์ 2560 : บัวขาว บัญชาเมฆ

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 6 กุมภาพันธ์ 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ บัวขาว บัญชาเมฆ กับการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 30 มกราคม 2560 : ฝน นลินทิพย์

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 30 มกราคม 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ ฝน นลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล กับการเรียนรู้การเป็นโมเดลลิ่ง

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 23 มกราคม 2560 : ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 23 มกราคม 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ ประสิทธิสมพร กับการเรียนวิชาการตัดผมสไตล์วินเทจ

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 16 มกราคม 2560 : แปม ไกอา

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 16 มกราคม 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ แปม ไกอา (ศิรภัสรา สินตระการผล) กับการเรียนรู้เกี่ยวกับกฏจราจร

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 9 มกราคม 2560 : เก๋ ชลลดา

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 9 มกราคม 2560
รับชม เท่งโหน่ง วิทยาคม
ทุกวันจันทร์ เวลา 20.00 น. – 21.00 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ เก๋ ชลลดา เมฆราตรี กับการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์

(more…)

Page 4 of 101234567...Last »