loading...

เท่งโหน่ง วิทยาคม

เท่งโหน่ง วิทยาคม 26 ธันวาคม 2559 : ดาว ขำมิน

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 26 ธันวาคม 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ ดาว ขำมิน กับการเรียนรู้ เรื่องการจัดรายการวิทยุ

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 19 ธันวาคม 2559 : อี๊ด โปงลางฯ

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 19 ธันวาคม 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ อี๊ด โปงลางฯ กับการเรียนรู้การช่วยเหลือสังคม

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 12 ธันวาคม 2559 : แอร์ ภัณฑิลา

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 12 ธันวาคม 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ แอร์ ภัณฑิลา ฟูกลิ่น กับการเรียนรู้วิชาป้องกันตัว

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 5 ธันวาคม 2559 : บอล เชิญยิ้ม

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 5 ธันวาคม 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ บอล เชิญยิ้ม กับการเรียนรู้วิธีชีวิตของคนอีสาน

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 28 พฤศจิกายน 2559 : เฟิร์น พัสกร

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 28 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ เฟิร์น พัสกร พลบูรณ์ กับการเรียนรู้มารยาทไทย

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 21 พฤศจิกายน 2559 : โจอี้ กาน่า

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 21 พฤศจิกายน 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ โจอี้ กาน่า กับการย้อนบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 29 ก.ย. 2559 : ใหม่ สุคนธวา

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 29 กันยายน 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ ใหม่ สุคนธวา เกิดนิมิตร กับการเรียนรู้เทคนิคการคิดบวกกับ ศุภกิจ รุ่งโรจน์

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 22 ก.ย. 2559 : อาภาพร นครสวรรค์

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 22 กันยายน 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ อาภาพร นครสวรรค์ กับการเรียนรู้เทคนิคการออกเดท

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 15 ก.ย. 2559 : กาย รัชชานนท์

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 15 กันยายน 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ กาย รัชชานนท์ สุประกอบ กับการเรียนรู้การเลี้ยงลูกในวัยต่างๆ

(more…)

เท่งโหน่ง วิทยาคม 8 ก.ย. 2559 : แตงโม นิดา

เท่งโหน่ง วิทยาคม

รายการ : เท่งโหน่ง วิทยาคม
ออกอากาศ : 8 กันยายน 2559
รายละเอียด : เท่งโหน่ง วิทยาคม ย้อนหลัง พบกับ แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์ กับการเรียนรู้การเต้นแอโรบิค

(more…)

Page 5 of 10« First...2345678...Last »