loading...

ไมค์หมดหนี้ – ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว

ไมค์หมดหนี้ 27 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 27 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง น้องโอ๊ก เด็กชายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง (แชมป์ 4 สมัย) และ … (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว 24 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว
ออกอากาศ : 24 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว
ทุกวันศุกร์ เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว ย้อนหลัง พบกับ ลุงหมาย ชายที่ติดคุกเพราะไปทวงเงิน และ ลุงเชิง ชายผู้ต่อสู้กับการพิการจนเดินได้

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 23 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 23 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง น้องโอ๊ก เด็กชายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง (แชมป์ 3 สมัย) และ ป้าสาว หญิงที่ครอบครัวต้องอดมื้อกินมื้อ (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 22 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 22 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง น้องโอ๊ก เด็กชายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง (แชมป์ 2 สมัย) และ ลุงทอง พ่อผู้ยอมเป็นหนี้เพื่อรักษาลูก (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 21 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 21 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง น้องโอ๊ก เด็กชายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง (แชมป์ 2 สมัย) และ ลุงสายันณ์ ชายตาบอดที่อยากปลดหนี้ให้ครอบครัว (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 20 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 20 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง ลุงบุญมี ชายที่หมดสิ้นศรัทธากับรักแท้ (ผู้ท้าชิง) และ น้องโอ๊ก เด็กชายที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นรุนแรง (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว 17 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว
ออกอากาศ : 17 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว
ทุกวันศุกร์ เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ตั้งตัว ย้อนหลัง พบกับ น้องไวท์ ชายใจหญิงที่ถูกขอมาเลี้ยง และ ลุงเปี๊ยก ชายชราที่พบรักแท้กับหญิงพิการ

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 16 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 16 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง ลุงยุทธ ชายพิการผู้ใช้ชีวิตด้วยขา 7 ขา (แชมป์ 2 สมัย) และ ป้าประนอม อยากใช้หนี้ให้น้าที่ดูแลเหมือนแม่ (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 15 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 15 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง ลุงยุทธ ชายพิการผู้ใช้ชีวิตด้วยขา 7 ขา (แชมป์ 1 สมัย) และ ป้าหนู หญิงผู้หัดร้องเพลงเพื่อมาไมค์หมดหนี้ (ผู้ท้าชิง)

(more…)

ไมค์หมดหนี้ 14 พฤศจิกายน 2560

รายการ : ไมค์หมดหนี้
ออกอากาศ : 14 พฤศจิกายน 2560
รับชมรายการ ไมค์หมดหนี้
ทุกวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 18.20 น. – 19.20 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีเลข 23
รายละเอียด : ไมค์หมดหนี้ ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันระหว่าง ยายเฮียง หญิงชราผู้ไม่กล้าดูข่าวอาชญากรรม (แชมป์ 2 สมัย) และ ลุงยุทธ ชายพิการผู้ใช้ชีวิตด้วยขา 7 ขา (ผู้ท้าชิง)

(more…)