loading...

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

The Mask Singer 2 Ep. 19 : 10 สิงหาคม 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทป 19 (EP. 19)
ออกอากาศ : 10 สิงหาคม 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ แชมป์ ออฟ เดอะ แชมป์ หน้ากากเสือจากัวร์ พบกับ หน้ากากซูโม่

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 18 : 3 สิงหาคม 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 18 (EP. 18)
ออกอากาศ : 3 สิงหาคม 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ แชมป์ชนแชมป์ ครั้งที่ 2 หน้ากากเสือจากัวร์, หน้ากากซาลาเปา และ หน้ากากซูโม่

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 17 : 27 กรกฎาคม 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 17 (EP. 17)
ออกอากาศ : 27 กรกฎาคม 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ แชมป์ชนแชมป์ ครั้งที่ 1 หน้ากากเสือจากัวร์, หน้ากากซาลาเปา, หน้ากากเต่า และ หน้ากากซูโม่

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 16 : 20 กรกฎาคม 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 16 (EP. 16)
ออกอากาศ : 20 กรกฎาคม 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ Final ของ Group D ระหว่าง หน้ากากซามูไร พบกับ หน้ากากซูโม่

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 15 : 13 กรกฎาคม 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 15 (EP. 15)
ออกอากาศ : 13 กรกฎาคม 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ Final ของ Group C ระหว่าง หน้ากากหอยนางรม พบกับ หน้ากากเต่า

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 14 : 6 กรกฎาคม 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 14 (EP. 14)
ออกอากาศ : 6 กรกฎาคม 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ Final ของ Group B ระหว่าง หน้ากากอีกาเผือก พบกับ หน้ากากเสือจากัวร์

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 13 : 29 มิถุนายน 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 13 (EP. 13)
ออกอากาศ : 29 มิถุนายน 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ Final ของ Group A ระหว่าง หน้ากากซาลาเปา พบกับ หน้ากากดอกไม้

(more…)

, ,

The Mask Singer 2 Ep. 12 : 22 มิถุนายน 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 12 (EP. 12)
ออกอากาศ : 22 มิถุนายน 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบ Semi-Final ของ Group D
คู่ที่ 1 : หน้ากากซามูไร พบกับ หน้ากากปะการัง
คู่ที่ 2 : หน้ากากปะการัง พบกับ หน้ากากหมอนข้าง

(more…)

, ,

The Mask Singer 2 Ep. 11 : 15 มิถุนายน 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 11 (EP. 11)
ออกอากาศ : 15 มิถุนายน 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.15 น.- 22.15 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบแรก ของ Group D
คู่ที่ 3 : หน้ากากหน้ากากอัศวิน พบกับ หน้ากากซูโม่
คู่ที่ 4 : หน้ากากเห็ด พบกับ หน้ากากหมอนข้าง

(more…)

The Mask Singer 2 Ep. 10 : 8 มิถุนายน 2560

The Mask Singer หน้ากากนักร้อง

รายการ : The Mask Singer หน้ากากนักร้อง เทปที่ 10 (EP. 10)
ออกอากาศ : 8 มิถุนายน 2560
รับชมรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้อง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น.- 21.45 น.
ทางช่อง Workpoint ดิจิตอลทีวีช่อง 23
รายละเอียด : The Mask Singer (เดอะ แมสค์ ซิงเกอร์) ย้อนหลัง พบกับ การแข่งขันในรอบแรก ของ Group D
คู่ที่ 1 : หน้ากากมังคุด พบกับ หน้ากากซามูไร
คู่ที่ 2 : หน้ากากเข็มทิศ พบกับ หน้ากากปะการัง

(more…)

, , , , ,

Page 2 of 6123456